Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
ul. Zofii Nałkowskiej 10a
40-425 Katowice
tel: 32 253 76 54
e-mail: imprezy@mosir.katowice.pl